Kontakta Hans Waldén Hans Waldén 073 201 82 42

Waldén utbildning

Immobilisering

Hjälpmedel för att undvika att rygg och nackskador förvärras.