Kontakta Hans Waldén Hans Waldén 073 201 82 42

Waldén utbildning

Luftvägsbehandling

Luftvägsstopp är direkt livshotande! Att etablera fria luftvägar samt suga munhålan fri och blåsa in luft kan rädda liv.